Wetenschap
Landbouw

TEDx-lezing over agro-ecologie

Pablo Tittonell houdt overmorgen een TEDx lezing in Ede. Wat gaat onze hoogleraar Farming Systems Ecology daar vertellen? Hij gaat pleiten voor agro-ecologie, als tegenhanger van de industriële landbouw.
Albert Sikkema

Tittonell gaat voor zijn TEDx-lezing putten uit zijn presentatie tijdens het eerste international symposium of agroecology van de wereldvoedselorganisatie FAO op 18 en19 september. De Argentijn opende het congres met een pleidooi voor agro-ecologie, dat in het kort hier op neerkomt:

‘Hoewel de landbouwproductie in de wereld nog flink omhoog kan, zijn de opbrengsten van de belangrijkste landbouwgewassen de afgelopen 50 jaar gestaag gestegen. Maar deze groei van de productiviteit is ongelijk verdeeld over de wereld. De productiviteit in de armste delen van de wereld, waar het voedsel het hardste nodig is, is nauwelijks gestegen. Hoewel op globaal niveau voldoende voedsel wordt geproduceerd, is de productie in deze gebieden sinds de jaren zestig niet meer gestegen. Een combinatie van slecht landbouwbeleid en toenemende bevolkingsdruk heeft daar geleid tot ernstige degradatie van de bodems. De meeste boeren in die gebieden hebben geen toegang tot, geld voor of zin in ‘moderne’ technologie. Wat daarbij meespeelt is dat deze technologie niet aansluit op hun bedrijfsstijl en productiemilieu en niet de productiviteit verbetert. In rijkere landbouwgebieden leidt deze technologie tot een overdaad aan inputs, milieuverontreiniging en gezondheidsproblemen, ofwel hoge maatschappelijke kosten – kosten die niet zijn verdisconteerd in de voedselprijs.’

‘Het wordt tijd voor een nieuw landbouwmodel. Een landbouwmodel dat er voor zorgt dat er genoeg voedsel wordt verbouwd op de plekken waar dat het hardste nodig is. Een landbouw die de natuurlijke rijkdom behoudt en ecosysteemdiensten levert. Kortom: het is tijd voor agro-ecologie. Ik wil die nieuwe concept, dat is voortgekomen uit verschillende denkrichtingen in de wereld, verkennen. Ik wil werken aan een landbouw die efficiënt omgaat met hulpbronnen, die restaureert, zich aanpast aan het milieu, en die milieu- en gezondheidseffecten verdisconteert in de prijs.’

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.