Student
Onderwijs

Harde knip wordt keihard

Studenten die door omstandigheden hun bachelor niet op tijd kunnen afronden, zijn vanaf komend academisch jaar de pineut. Zij mogen niet alvast aan hun master beginnen. Oorzaak: een wetswijziging rondom de harde knip.
Linda van der Nat

Bij de harde knip krijgt een student pas toestemming om aan de master te beginnen als hij of zij alle bachelorvakken heeft gehaald. Er waren uitzonderingen op die regel: studenten die langdurig ziek waren geweest of een bestuursjaar hadden gedaan, konden zich beroepen op de zogenaamde hardheidsclausule. Zij konden dan in een aantal gevallen toch eerder aan hun master beginnen.

De hardheidsclausule was onderdeel van een wet die bachelorstudenten het recht gaf om automatisch door te stromen naar een aansluitende masteropleiding. Vanaf komend collegejaar wordt deze wet afgeschaft, Nederlandse universiteiten mogen hun studenten dus gaan selecteren. Hierdoor verdwijnt de hardheidsclausule echter ook.

Wageningen Universiteit heeft al aangekondigd dat haar bachelorstudenten wél automatisch mogen doorstromen naar een aansluitende master. Maar om de afschaffing van de hardheidsclausule kan ze niet heen, de universiteit staat immers niet boven de wet. Het afgelopen jaar is de hardheidsclausule al aangescherpt. Studenten kunnen alleen een beroep doen op de clausule onder tamelijk strenge voorwaarden.

De universiteit onderzoekt of het mogelijk is om studenten te ondersteunen in een snelle doorstroming. Momenteel kunnen studenten die na de tweede herkansing in augustus nog een vak missen uit het tweede semester van het laatste bachelorjaar een verzoek indienen bij de examinator van het betreffende vak voor een extra herkansing.

Studentenraadspartij VeSte maakt zich zorgen over de wetswijziging, laat raadslid Simone Ritzer weten. ‘Voor onze achterban van actieve studenten is dit een vervelende ontwikkeling. Via het landelijke Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) proberen we er iets aan te doen. Het ISO heeft het probleem al aangekaart in Den Haag. Het lijkt erop dat het wegvallen van de hardheidsclausule niet de bedoeling was, daarom wordt er nu flink gelobbyd. Ondanks positieve reacties vanuit het ministerie is er vooralsnog geen oplossing.’

Ook de universiteit benadrukt het betreurenswaardig te vinden als de hardheidsclausule in zijn geheel verdwijnt. Onderwijsdirecteur Tiny van Boekel: ‘Een onbedoeld en ongewenst neveneffect, met name voor studenten die zich bestuurlijk inzetten. Het is echter de wetgever die de studentbestuurders heeft geschrapt, wij als universiteit kunnen daar niks aan doen.’

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.