Organisatie
Dier

Kamer wil geen gentech-kip

Een meerderheid van de Tweede Kamer is tegen de ontwikkeling van een genetisch gemodificeerde kip om het doden van eendagskuikens te voorkomen. Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken wilde ontheffing verlenen aan DLO voor onderzoek naar genetische modificatie bij kippen. De meeste fracties in de Tweede Kamer wijzen dat af.

Dijksma legde vandaag een voorgenomen besluit voor aan de Tweede Kamer over het kippenonderzoek. Dat is een uitvloeisel van het onderzoeksprogramma naar alternatieven voor het doden van eendagskuikens in de pluimveehouderij. Jaarlijks worden in Nederland 40 miljoen haantjes na het uitbroeden uit het ei gedood, omdat ze geen eieren kunnen leggen en ongeschikt zijn voor de vleesproductie. Livestock Research in Lelystad wil een fluorescentie-gen, dat onder meer in kwallen voorkomt, koppelen aan het geslachtschromosoom van mannelijke kuikens. Dit gen licht onder een speciale lamp op, zodat eieren met mannelijke embryo’s herkenbaar zijn en niet hoeven worden uitgebroed. De toekomstige leghennen hebben dit gen niet. Dit onderzoek past in een breder onderzoek van Wageningen UR naar geslachtsbeïnvloeding van eieren, zodat minder haantjes worden geboren en hoeven te worden gedood. Andere opties om het doden van grote hoeveelheden eendagskuikens te verminderen, bleken niet haalbaar. De fracties van PvdA, SP, CDA, ChristenUnie, GroenLinks en Partij voor de Dieren vinden dat een economisch probleem van de sector niet moet worden opgelost door te rommelen met de dieren, meldt De Boerderij. Zij vinden dat er alternatieven zijn en voelen meer voor bijvoorbeeld de ‘combikip’, waarbij de geboren haantjes kunnen worden gebruikt voor de vleesconsumptie. Probleem bij deze combikip is echter dat ie niet concurrerend is ten opzichte van gespecialiseerde kippen.

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.