Erkennen en waarderen illustratie

‘Beoordeling door gelijken zou goed zijn’

Organisatie
De WUR-Council vindt dat het nieuwe Academic Career Framework nog niet af is.