Wiskundigen simuleren evolutie

Wetenschap
Simulatietool biedt inzicht in het ontstaan en de evolutie van de soortenrijkdom.