Computer vervangt vogeltellers

Wetenschap
WUR leert de computer om zeevogels op luchtfoto’s van windparken te tellen.

De Noordzee als energiecentrale

Verdieping
Wetenschap
Wat betekent de schaalvergroting van windenergie op zee voor Wagenings onderzoek?