Assess tenure trackers on their total portfolio

Opinion
Is het huidige beoordelingssysteem van academici teveel gebaseerd op kwantitatieve criteria en te weinig op de kwaliteiten van de wetenschappers? Wat zijn de sterke punten…