De ene boer stoot veel meer stikstof uit dan de andere

Wetenschap
Beter boerderijmanagement kan het stikstofoverschot van melkveebedrijven halveren.