Nederland toe aan ruilverkaveling 2.0

Wetenschap
Om droogte te voorkomen moet het land grondig op de schop.