De otter: een Nederlands sprookje met goede afloop

Wetenschap
Ruim dertig jaar geleden uitgestorven; nu weer op veel plekken te vinden.