WUR stelt CRISPR-Cas patenten gratis beschikbaar

Wetenschap
Doel: gene editing gebruiken voor hongerbestrijding en voedselverbetering.