Consument vooral uit eigenbelang geïnteresseerd in diervriendelijke producten

Wetenschap
Consumenten vinden dierenwelzijn belangrijk, maar vragen zich ook af: 'What’s in it for me?’ Als je diervriendelijker producten wilt verkopen, doe je er als producent…