Extra optie voor open access

Organisatie
Het Taverne-amendement moet WUR-wetenschap zo toegankelijk mogelijk maken.