Hitte kan effect pesticiden verergeren

Wetenschap
Dat blijkt uit onderzoek van promovendus Markus Hermann.