De bestaande houtwal op De Marke

Houtsingels: studie naar meerwaarde voor melkveehouderij

Wetenschap
'Om grondgebruikers mee te krijgen, zal er een goed verdienmodel moeten komen.'

Bij de les: Houd brand in de hand

Organisatie
Het nieuwe vak Pyrogeography leert studenten de fijne kneepjes van natuurbranden beheersen.