Melkveehouderij: lactatie valt te verlengen

Wetenschap
Koeien minder vaak een kalf laten krijgen, zonder nadelen voor de melkproductie of de gezondheid van het dier.