Grenswaarden stikstof ter discussie

Wetenschap
Sommige natuur lijdt al vóórdat de kritische grens voor stikstofneerslag is bereikt.