Broeikasgassen meten in het veenweidegebied

Verdieping
Wetenschap
Resource nam een kijkje bij de metingen in het Groene Hart.

De klimaatvriendelijke koe

Wetenschap
'De uitstoot van broeikasgassen door melkkoeien kan de komende jaren halveren.'