Keniaanse boer vaak te kleinschalig

Wetenschap
Ondanks investeringen in zaaizaad en kunstmest blijft inkomen meestal onder de armoedegrens.