Voedselverspilling al tien jaar gelijk

Wetenschap
Nederland verspilde in 2018 ongeveer evenveel als in de voorgaande jaren