Toekomstverkenning onderwijs schetst woud aan politieke keuzes

Student
Moet het onderwijs meer aansluiten op arbeidsmarkt, maatschappelijke uitdaging of individuele keuzevrijheid?

KNAW: meer geld nodig voor vrij onderzoek

Organisatie
Wetenschap
De verhouding tussen strategisch en toegepast onderzoek moet in balans komen.