Activisten legden website universiteitsblad Observant plat

Organisatie
Radicale activisten beschuldigden Observant van 'transfoob' taalgebruik en hackten de site.