Voedsellessen moeten in curriculum basisscholen

Wetenschap
En ook ouders zouden bij het lespakket betrokken moeten worden.