De procederende burger als hindermacht

Organisatie
Verdieping
Schieten burgers wat op met inspraak? Symposium met wetenschappers, burgers en bestuurders.

Geen ENKA-pijplijn, maar zorgen blijven

Wetenschap
Onderzoekers van WUR houden afvalwater van ENKA in de gaten.