Column Sjoukje Osinga: E-mails

Column
Tijdrovend, de mailstroom begint al ruimschoots voor aanvang van het vak.