De Stelling: ‘Efficiëntie wordt overgewaardeerd in onze maatschappij’

Opinie
Promovendi lichten hun meest prikkelende stelling toe. Dit keer Eva Huet.