‘Ethische reflectie is broodnodig in de veehouderij’

Verdieping
Wetenschap
Ethicus Bart Gremmen over zijn boek Dierethiek & Veehouderij.
Chirurgen bekijken de varkensnier die zal dienen als donororgaan.

‘Je maakt het varken tot ding, een bron voor reserveonderdelen’

Verdieping
Wetenschap
Dierethicus Bernice Bovenkerk over een varkensnier als donororgaan voor de mens.

Over de morele verschillen tussen koeien en krekels

Verdieping
Dierethicus Bernice Bovenkerk buigt zich over de ethische kant van insectenkweek.

Houden van dieren – Dierenmanieren volgens WUR en UU

Verdieping
Wetenschap
De relatie tussen mens en dier is ingewikkeld. We houden van ze…