De procederende burger als hindermacht

Organisatie
Verdieping
Schieten burgers wat op met inspraak? Symposium met wetenschappers, burgers en bestuurders.

Jeroen Candel spreekt EU-Parlement toe over pesticidenverordening

Wetenschap
De onderzoeker verbaast zich over gebrek aan urgentie bij de grote partijen.