‘Ethische reflectie is broodnodig in de veehouderij’

Verdieping
Wetenschap
Ethicus Bart Gremmen over zijn boek Dierethiek & Veehouderij.