Urgentie op de akker

Wetenschap
10 miljoen uit de Wetenschapsagenda naar onderzoek gewasdiversiteit.

Praktijkonderzoek naar klimaatbestendige akkerbouw

Wetenschap
De Nederlandse akkerbouwers kampen steeds vaker met droogte en wateroverlast.