De redactieraad is het adviesorgaan dat de redactie adviseert en de uitingen van Resource toetst aan de uitgangspunten zoals geformuleerd in het redactiestatuut.

Klik op de onderstaande download button om het redactiestatuut (PDF) te downloaden.