Organisatie
Medewerkers

Rens Buchwaldt nieuw bestuurslid

Rens Buchwaldt is de opvolger van Tijs Breukink. Met ingang van 1 september gaat hij in de raad van bestuur de portefeuille Finance, Business & Services voor zijn rekening nemen. Hij heeft zijn sporen verdiend bij FloraHolland.
Albert Sikkema

©Guy Ackermans

Vorig jaar april vertrok Rens Buchwaldt (55) na tien jaar als financieel bestuurder bij sierteeltcoöperatie FloraHolland. Het afgelopen jaar had hij meer tijd voor zijn jonge kinderen van 12 en 9 jaar, maar ook tijd voor reflectie. ‘Van school af heb ik altijd gewerkt, eerst bij beursgenoteerde ondernemingen. Ik rolde van baan naar baan. Na mijn vertrek bij FloraHolland heb ik tijd genomen om na te denken over mijn carrière en op welke wijze ik mijn maatschappelijke rol zou kunnen invullen.’

Goed gevoel

Toen hij begin dit jaar door een headhuntersbureau werd benaderd voor de functie van financieel bestuurder van de WUR, kreeg Buchwaldt daar gelijk een goed gevoel bij. ‘Wageningen wil bijdragen aan een betere wereld en heeft een grote reputatie. Ik wil daar graag aan meewerken met de kennis en ervaring die ik de afgelopen jaren heb opgebouwd.’

Bedrijfsvoering

Die kennis zit niet in onderwijs en onderzoek, maar in bedrijfsvoering en waardecreatie. ‘FloraHolland levert de infrastructuur voor de bloemen– en plantensector, die bestaat uit zo’n vierduizend MKB-bedrijven. Die stakeholders hebben allemaal hun eigen belangen. Bij FloraHolland heb ik geleerd die belangen af te wegen of te helpen afwegen.’ Verder heeft Buchwaldt veel kennis opgedaan om de bedrijfsprocessen effectiever of beter te maken. Dat zijn meestal kleine interventies, legt hij uit, maar als het niet anders kan, moet je saneren. Zo heeft hij bij FloraHolland een fors saneringsplan doorgevoerd om de coöperatie weer financieel gezond te maken.. ‘Net als de WUR was FloraHolland geen bedrijf met een winstoogmerk, maar verliezen moet je natuurlijk voorkomen.’

Opspraak

In 2014 raakte Buchwaldt in opspraak omdat hij een bonus ontving van FloraHolland terwijl er elders bij de coöperatie mensen werden ontslagen. ‘Hier gold: afspraak is afspraak. Ik had de doelstellingen gehaald. In 2009 heb ik afstand gedaan van de variabele beloning omdat de omstandigheden zodanig anders waren dat ik die beloning niet op zijn plaats vond, maar dat heeft de krant niet gehaald.’ Hij verdiende een ‘mooi salaris’ van vier ton bij de veiling en vindt het geen probleem dat hij bij de WUR aanmerkelijk minder gaat verdienen. ‘Ik denk met heel veel voldoening te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van WUR. Daar hoort een mooi salaris bij waarover niet viel te onderhandelen; het staat vast en is openbaar.’

Sturen

Welk type bestuurder is Buchwaldt? ‘Ik hou meer van sturen, dus in overleg met de medewerkers en stakeholders richting geven, dan van besturen, waarbij je meer op afstand staat. Ik ben iemand die de belangrijke details wil kennen. Zo heb ik me bij FloraHolland vanuit de directie bezig gehouden met stapelwagens. We hadden twee typen stapelwagens op de verschillende locaties en wilden toe naar één type. Welke moest het worden? Toen we daar in detail op ingingen, bleek de koppeling van de wagentjes een belangrijk aspect. Ik ben toen letterlijk op mijn knieën naar de koppelingen gaan kijken om te helpen een keuze te kunnen maken. Punt is wel steeds: wat zijn de belangrijke details waarop je moet sturen? Want als je teveel details wilt weten, kom je nergens meer aan toe.’

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.